Habitusk methode

Verander gedrag op een effectieve en onderbouwde manier voor een beter resultaat
definieer ontwerp progressie behavioural design

Gedrag beter begrijpen

Weten waarom we doen wat we doen creëert begrip evenals een inzicht om hier op in te spelen

Effectief Gedrag Ontwerpen

Door een structurele manier gedrag te doorgronden en hier een passende oplossing voor in te zetten wordt nieuw gedrag vanzelfsprekender en wordt succes effectiever behaald.

Duurzame implementatie

Verandering inzetten is één ding maar het vast houden is totaal wat anders. Habitusk helpt met het vinden van een duurzame oplossing

Gedrag beter begrijpen

Weten waarom we doen wat we doen creëert begrip evenals een inzicht om hier op in te spelen

De eerste stap als het gaat om het veranderen van gedrag van je doelgroep is het begrijpen van het huidig gedrag en erachter komen wat hen beweegt.

 1. Verzamelen of bekijken van bestaande informatie over het probleem.
 2. Het kiezen van een doelgedrag die specifiek en meetbaar is.
 3. In kaart brengen van huidig gedrag met betrekking tot de context, weerstanden en motieven.
 4. Eigen aannames valideren (of ontkrachten).
 5. Een startpunt bepalen en de meest belovende kansen selecteren.

Veel voorkomende fouten tijdens deze fase

 • Een niet specifiek of waarneembaar gedragsdoel
 • Een uitkomst verwarren met gedrag.
 • Het doelgedrag niet goed afstemmen met betrokken partijen
 • Alle weerstanden zien als iets negatiefs
 • Onderwaarderen van psychologische voordelen (zoals: Erbij horen)

Hoe we dit doen

Deze middelen passen we toe tijdens sessies

 • Behavior mapping
 • Design thinking voor gedrag
 • Onderzoek door interviews, waarnemen of zelf beleven
 • Gedragcanvas invullen

Meer info

Effectief Gedrag Ontwerpen

Door een structurele manier gedrag te doorgronden en hier een passende oplossing voor in te zetten wordt nieuw gedrag vanzelfsprekender en wordt succes effectiever behaald.

Deze fase heeft als doel dat er een oplossing komt die het bereiken van het doelgedrag verhoogt. De inzichten van de definieerfase helpen je om goede keuzes te maken bij het ontwerpen van gedrag.

 1. Prioriteren welke mogelijkheden het meest kansrijk zijn in het behalen van het gedragsdoel
 2. Oplossingen onderkennen die weerstanden wegnemen of voordelen verhoogt.
 3. De juiste techniek de selecteren die het best past bij het succesvol beïnvloeden
 4. Het controleren op meetbaarheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid
 5. Het opzetten van een experiment, test of prototype

Sprints

 • Aan de hand van de verzamelde informatie de meest kansrijke technieken kiezen
 • Testen protype ontwikkelen
 • de beste keuze maken uit de verschillende mogelijkheden
 • techniek selectie
 • gebruik maken van kennis binnen de organisatie.

Meer info

Duurzame implementatie

Verandering inzetten is één ding maar het vast houden is totaal wat anders. Habitusk helpt met het vinden van een duurzame oplossing

De laatst fase heeft als doel om de oplossing van het gedragsdoel te verbeteren, implementeren en borgen.

 1. Het experiment monitoren en uitkomst analyseren.
 2. Aanpassen of verbeteren van oplossingen.
 3. Implementeren van oplossing in het dagelijks werk.
 4. Vervolgstappen bij verandering duiden voor borging. 
 5. evalueren uitkomst.

Veel voorkomende fouten

 • Te snel conclusies trekken
 • Focus op verandering verliest
 • Geen vervolgstappen bij verandering inzetten.
 • Niet koppelen aan hoger doel of inspelen vervolg gedrag

Meer info

Casussen

Samenwerkingen

Tijd voor gedragsverandering?

Kom in actie!

Bel voor een vrijblijvende kennismaking!

06 – 46 31 43 16